Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pujcdodavku.cz

Základní ustanovení

Obchodní společnost VSHolding s.r.o. vydává tímto dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník”), tyto obchodní podmínky upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem prostřednictvím platformy pujcdodavku.cz

Smluvní strany

Provozovatelem pujcdodavku.cz je obchodní společnost VSHolding s.r.o. se sídlem U Koupaliště 1077, 75501 Vsetín 1, IČ: 05908833, DIČ: CZ05908833 (dále jen „Provozovatel”).

Provozovatel jedná při uzavírání smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Kontaktní adresa je info@pujcdodavku.cz.

Cena a platební podmínky

Cenu za služby může Uživatel uhradit způsoby uvedenými na webových stránkách. Cena za objednané Služby je účtována před poskytnutím Služeb, není li jiné dohody mezi Provozovatelem a Uživatelem. Tyto podmínky nabývají platnost okamžikem zveřejnění a provozovatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Zpracování osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy u dodávky služby, která byla upravena podle jeho vlastního přání nebo pro jeho osobu.

2. Pujcdodavku.cz má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy v průběhu realizace služby v případech podstatného porušení Obchodních nebo Provozních podmínek ze strany Objednatele (§ 2002/1 občanského zákoníku). Za podstatné porušení Obchodních podmínek se považuje nedodržení ustanovení (porušení) těchto Obchodních podmínek.

Tyto Podmínky vstupují v platnost s účinností od 27.06.2023