• Minimální věk klienta 18 let, musí být držitelem platného řidičského průkazu.
  Cena denního pronájmu vozidla je stanovena na 24 hodin od převzetí vozidla do jeho faktického předání.
 • Klient vrací dodávku se stejným množstvím paliva, jako při převzetí dodávky klientem. Při převzetí vozidla je pořízena Foto dokumentace vozidla interiér, exteriér a stav paliva , stejně tak vrací auto umyté zevnitř i zvenčí, jako při převzetí.
  Klient přebírá za vozidlo plnou zodpovědnost.
 • Tolerance od smluvně dohodnutého převzetí vozidla je 20 minut.
 • Klient musí před uzavřením smlouvy o „Pronájmu vozidla“ sdělit, kde se bude daná dodávka pohybovat a zda chce vycestovat do zahraničí a kam. Jinak je překročení státních hranic ČR nepřípustné.
 • Dojde-li k pojistné události, či poškození vozu příčinou nájemce, je nájemce vozu povinen zaplatit Spoluúčast ve výši 10000kč a ponechat kauci pronajímateli, kterému vznikne ušlý zisk z pronájmu vozu dalším osobám. Po následné opravě bude vyúčtována nájemci částka za opravu vozu, která je splatná do 14-ti dnů po opravě vozu.
 • Přijde-li pronajímateli pokuta za porušení pravidel silničního provozu nájemcem, bude pokuta vymáhána na nájemci pronajatého vozidla.
 • Při dopravní nehodě, v jakémkoliv případě ať už se jedná o malou škodní událost je povinnost nájemce přivolat PČR (policii ČR), aby sepsali potvrzení o účasti na dopravní nehodě, okamžitě nahlásit pronajímateli vozu, sepsat protokol o dopravní nehodě, musí být uveden přesný popis, viník musí do poznámek uvést, že souhlasí se zaviněním, podpis obou účastníků. Nebude-li dodržen tento postup, pronajímatel má právo ponechat si bezpečnostní záruku do doby vyplacení škodné události.
 • Klient hradí při převzetí vozu cenu za pronájem a kauci (bezpečnostní záruku), která bude vrácena při vracení
 • za znečištění interiéru bude účtována nájemci pokuta ve výši 800 Kč
 • za znečištění zavazadlového prostoru bude účtována nájemci pokuta ve výši 800 Kč
 • za znečištění exteriéru bude účtována nájemci pokuta ve výši 500 Kč
 • veškeré poškození exteriéru, interiéru, zavazadlového prostoru, čistotu vozu, najde nájemce v předávacím protokolu tj. fotodokumentace, která je nedílnou součástí nájemní smlouvy.
 • V případě poruchy pronajatého automobilu přistavení náhradního vozu zdarma.

Cena 550 Kč/den platí pouze při objednávce dodávky na 1 měsíc a více a pouze na dodávky o ložné ploše 2,5m a 2,8m